Evictions


The scenario where an occupant of land refuses to vacate the property is a precarious one for any Landowner. The situation becomes all the more dire when these occupants are not paying the Landowner any remuneration in lieu of the occupation of the land in question. Naturally, the aggrieved Landowner will seek recourse so as to capitalise on their investment

Die vraag word dikwels gevra watter wet gebruik moet word in 'n regsgeding vir die uitsetting van 'n bewoner van grond. Hierdie artikel handel primêr met die Wet op Uitbreiding van Sekerheid van Verblyfreg (hierna in die artikel na verwys volgens die Engelse akroniem van die wet se naam, "ESTA") en die Voorkoming van Onwettige Uitsetting en Onregmatige Besetting van Grond (hierna genoem volgens die Engelse akroniem van die wet se naam, "PIE").