Land Claims


Verskeie eise kan teen grondeienaars ingestel word, onder andere eise met betrekking tot Restitusie van grond, of Huurarbeider dispute. AH Stander Prokureurs kan u bystaan met betrekking tot voormelde sake, asook met uitsettingsaansoeke ten opsigte van onregmatige okkupeerders. Maak seker dat u die prosesse verstaan en deurvoer ten einde u regte as eienaar te beskerm.

Land owners are often faced with various different disputes with tenants, unlawful occupiers, and/or settlers and are further confused in dealing with such disputes as a result of the different legislation impacting on or dealing with such disputes. Relevant legislation include, amongst others, the Prevention of Illegal Eviction from and Unlawful Occupation of Land Act (“PIE”), the Extension of Security of Tenure Act (“ESTA”), the Labour Tenants Act and the Restitution of Land Rights Act.